Privacy statement

Versie 1 augustus 2014

Twenty4IT B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze online facturatie dienst te kunnen uitvoeren. Twenty4IT B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Twenty4IT B.V. gebruikt de verzamelde gegevens als volgt:
Wanneer u zich aanmeldt registeren wij de ingevulde gegevens in onze beveiligde database. Deze gegevens gebruiken wij om, indien nodig, u te factureren voor het gebruik van timezilla.nl. Indien u geen gebruik meer wilt maken van timezilla.nl kunt u dit via de e-mail doorgeven. Wij zullen dan uw gegevens definitief verwijderen.

Alle gegevens die u invoert en gebruikt binnen uw timezilla.nl-account zijn alleen beschikbaar voor u. timezilla.nl zal nooit deze gegevens kopieren, aanpassen, verwijderen of verkopen aan derden tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de klant.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van het product en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dit aangeven op ons contactformulier.

Twenty4IT B.V. verkoopt uw gegevens niet

Twenty4IT B.V. zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Twenty4IT B.V. kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Twenty4IT B.V..

Twenty4IT B.V. behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) timezilla.nl, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Twenty4IT B.V. zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op timezilla.nl of een advertentie in een landelijk dagblad.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Twenty4IT B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van timezilla.nl wel negatief beinvloed kunnen worden.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Twenty4IT B.V. kan haar Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Bovenaan staat de datum van deze huidige versie.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy statement van Twenty4IT B.V., dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.